โปรแกรม

ArchiCAD

โปรแกรม ArchiCAD ลิขสิทธิ์แท้ แบบรายปีและ ถาวร

ARCHICAD
เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ
ถอดปริมาณ BOQ ที่จะมาทำให้ผู้รับเหมาไทยให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ


ArchiCAD Thai BIM เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ BOQ ที่จะมาทำให้ผู้รับเหมาไทยให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป และอัตโนมัติที่พัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงกับงานรับเหมาในประเทศไทย ทำให้ลดเวลาการทำงานถอดปริมาณ BOQ ได้ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนได้ และสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการทำงานอย่างมีคุณภาพถูกต้องและมีกำไร

เป็นโปรแกรมซื้อขาด สามารถใช้งานได้ตลอดไป เวอร์ชั่นสำหรับผู้รับเหมาไทย ประกอบไปด้วยความสามารถดังต่อไปนี้

  1. สร้างแบบจำลอง 3 มิติ – นำเสนอเจ้าของงาน และเคลียร์แบบที่ได้รับเพื่อลดปัญหาหน้างาน

  2. เขียนแบบ 2 มิติ ให้โดยอัตโนมัติ – ลดเวลาในการทำแบบ ทั้งแปลน รูปด้าน รูปตัด ภาพเปอร รวมทั้งลดเวลาแก้แบบได้กว่า 70% เมื่อมีการแก้ไข

  3. ครบครันทั้งงานระบบ และงานโครงสร้าง – เพื่อเคลียร์แบบตำแหน่งต่างๆ ของท่อ และโครงสร้างได้ชัดเจน สามารถพบข้อผิดพลาดก่อนก่อสร้างจริง ซึ่งช่วยลดต้นทุนบานปลาย

  4. ถอดแบบประเมินราคาได้ถูกต้อง โดยอ้างอิงราคากลางจากสำนักบัญชีกลางของประเทศไทย – หากมีการแก้ไขในตัวแบบ, ปริมาณจะถูกแก้ไขให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องนับสำรวจอีกครั้ง

  5. อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง ที่มีใช้ในประเทศไทยกว่า 300 แบบ

  6. และฟังก์ชันอื่นๆ ที่จะเพิ่มความถูกต้อง และลดเวลาในการทำงาน